Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy

Aktualności

I Międzynarodowa Konferencja „Kurpie – genealogia, historia i tradycje”
11 maja 2019 roku w Kadzidle przy współpracy Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy, Polish American Foundation of Connecticut oraz Urzędu Gminy w Kadzidle odbyła się I...
Czytaj dalej "I Międzynarodowa Konferencja „Kurpie – genealogia, historia i tradycje”"
Spotkanie założycielskie
13 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie członków Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy. Dzień ten był efektem kilkumiesięcznej pracy nad celami organizacji, jej...
Czytaj dalej "Spotkanie założycielskie"

O nas

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zrzesza firmy genealogiczne, które prowadzą poszukiwania na obecnych oraz historycznych terenach Polski. Organizacja powstała na bazie wspólnych doświadczeń genealogów zawodowych, współpracujących ze sobą od dłuższego czasu. Jest ona odpowiedzią na potrzebę odnajdowania własnych korzeni na ziemiach związanych z Polską przez osoby, które poszukują profesjonalnej pomocy, uczciwej oferty i fachowo świadczonej usługi.

Wszyscy członkowie w swojej codziennej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi oraz biznesowymi zawartymi w Kodeksie Etyki Profesjonalnego Genealoga. Jest to jedyna tego typu organizacja w Polsce. Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie stale podnosili swoje kompetencje w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zostało powołane do życia w maju 2019 roku przez siedmiu zawodowych genealogów: Joannę Lubierską-Lewandowską, Aleksandrę Kacprzak, Grzegorza Biłosa, Lucjana Cichockiego, Alana Jakmana, Michała J. Marciniaka i Mariusza Michalaka.

 

Zasady etyczne

kodeks

KODEKS ETYKI PROFESJONALNEGO GENEALOGA

Kodeks etyki profesjonalnego genealoga zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania, których powinni przestrzegać zawodowi genealodzy. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy kształtowaniu właściwych relacji zawodowych genealogów zarówno w kontaktach z klientami jak również całym środowiskiem genealogicznym. Zebrane tutaj zapisy mają na celu wyznaczenie wysokich standardów etycznych, a przez to dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członków.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KAŻDEGO PROFESJONALNEGO GENEALOGA

 1. Postępuj zgodnie z obowiązującym prawem, przede wszystkim w zakresie praw autorskich, konsumenckich i ochrony danych osobowych.
 2. W każdej sytuacji odnoś się z szacunkiem do klientów, przestrzegaj umówionych terminów i wywiązuj się z danego słowa.
 3. Ofertę wykonywanych usług prezentuj w sposób przejrzysty, opierając się na indywidualnych ustaleniach z klientem.
 4. Badania opieraj w pierwszej kolejności o źródła bezpośrednie.
 5. Wyniki badań przedstawiaj w sposób czytelny, uporządkowany, z jasną argumentacją i odniesieniami do źródeł.
 6. Unikaj nadinterpretacji oraz celowego wyciągania błędnych wniosków z dostępnych źródeł.
 7. Nieustannie pracuj nad podnoszeniem własnych kwalifikacji poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności.
 8. Reklamuj swoje usługi w uczciwy i rzetelny sposób.
 9. Unikaj nieuczciwej konkurencji oraz konfliktu interesów.
 10. Postępuj w oparciu o zasady wzajemnego szacunku względem innych genealogów, pracowników archiwów oraz innych instytucji.
 11. Promuj dobre imię społeczności genealogicznej.
 12. Wspieraj inicjatywy chroniące źródła wykorzystywane do badań genealogicznych oraz umożliwiające powszechny dostęp do nich.

Kontakt

Adres:

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy
ul. Spokojna 7 lok. 9, 01-044 Warszawa

KRS 0000784308
NIP 5223159303
REGON 383302218

Formularz kontaktowy: