Czytniki mikrofilmów dla Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie

11 grudnia 2020 roku prezesi Grzegorz Biłos i Michał Jan Marciniak podpisali umowę dotyczącą darowizny przez Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy na rzecz Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie dwóch czytników mikrofilmów.

Jesteśmy pewni, że przekazany sprzęt ułatwi poszukiwania wielu osobom pragnącym poznać historie swoich rodzin, a także poprawi warunki pracy archiwum.

Wierzymy także, że nasze działania, prowadzone równolegle na kilku płaszczyznach, przyczyniają się do rozwoju świadomości genealogicznej w naszym kraju oraz udowadniają, że współpraca jest możliwa.