Jak dołączyć?

Kto może dołączyć?

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Polski, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie poszukiwań genealogicznych. Wymagana jest pisemna deklaracja i rekomendacja od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

W jaki sposób mogę dołączyć?

  1. Wypełnij pisemną deklarację członkowską.
  2. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy.
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, wnieś opłaty wpisową i składkę członkowską do Stowarzyszenia.