Nasza członkini Anna Wiernicka na 43. Międzynarodowa Konferencja Genealogii Żydowskiej

Od 30 lipca do 4 sierpnia w Londynie odbywała się 43. Międzynarodowa Konferencja Genealogii Żydowskiej, w której wzięło udział 400 genealogów z wielu krajów. Jedną z prelegentek była przedstawicielka Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy Anna Adamowicz-Wiernicka.

Wiedza i doświadczenie Anny w zakresie poszukiwań żydowskich na terenach polskich powodują, że podczas takich eventów słuchacze szukają z nią kontaktu. Zeszłotygodniowe doświadczenie jest tym bardziej cenne, że audytorium w przeważającej większości składało się z profesjonalistów reprezentujących inne kraje.

Anna, wspólnie z amerykańską genealog – Hadassahą Lipsius, miała dwa wystąpienia. Oba spotkały się z wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony profesjonalnych genealogów, jak i badaczy indywidualnych. W pierwszym z wykładów, zatytułowanym: Resources of Jewish History in Noble Family Archives zaprezentowane zostały materiały do badań historii Żydów, relacji między właścicielami dóbr ziemskich a społecznością żydowską oraz stosunków wewnątrz gmin żydowskich w końcu XVIII i na początku XIX wieku. Natomiast w referacie pt. Was My Ancestor Reach or Poor: What we can find from Polish Court Records? zaprezentowano dwudziestowieczne źródła sądowe i ich przydatność w badaniach genealogicznych.

Cieszymy się, że coraz więcej badaczy spoza Polski szuka pomocy i wskazówek dotyczących poszukiwań w rzadziej wykorzystywanych, a przez to również bardziej wymagających materiałach źródłowych.