Nowy członek Stowarzyszenia – Genopolis

27 kwietnia 2020 roku do Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy dołączył Ireneusz Miraś właściciel firmy genealogicznej Genopolis.

Założycielem Genopolis jest Ireneusz Miraś, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Genealogią zajmuje się od końca lat 90. Członek Association of Professional GenealogistsStowarzyszenia Polscy Profesjonalni GenealodzyPolskiego Towarzystwa GenealogicznegoMałopolskiego Towarzystwa GenealogicznegoRadomskiego Towarzystwa Naukowego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki.

W kręgu zainteresowań założyciela znajduje się (oprócz polskiej genealogii) historia Polski od średniowiecza po wiek XX, a zwłaszcza przeszłość Małopolski w jej szerokich, przedrozbiorowych granicach z Krakowem, Sandomierzem, Lublinem, Radomiem, Kielcami, Częstochową i Tarnowem. Obszerna wiedza i bogata biblioteka na temat ludności miast i wsi (między innymi na tym obszarze) ma niebagatelny wpływ na sukces w poszukiwaniach genealogicznych.

Zakres terytorialny poszukiwań nie ogranicza się jednak tylko do Małopolski ze Spiszem i Orawą na polsko-słowackim pograniczu. Obejmuje on bowiem całość obszaru przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, który od końca XVIII do początków XX wieku znalazł się w granicach zaborów: austriackiego (Galicja), rosyjskiego i pruskiego.

Dodaj komentarz