Przedstawiciele SPPG na obronie rozprawy doktorskiej

W ubiegły piątek przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy uczestniczyli w publicznej obronie rozprawy doktorskiej dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie – ks. Krzysztofa Kamieńskiego.

Podjęty w rozprawie temat: Bractwa i stowarzyszenia społeczno-religijne na terenie diecezji tarnowskiej w epoce zaborów – jest nie tylko bardzo ciekawy, ale również – z punktu widzenia genealogii – bardzo potrzebny. Tym bardziej cieszy fakt, że ktoś wreszcie „przetarł szlak” i powstała pierwsza tego typu praca, dotycząca całego historycznego rejonu diecezji tarnowskiej, która niebawem ukaże się również drukiem.

Nowemu doktorowi serdecznie gratulujemy, ostrząc sobie zęby na dalszą, efektywną współpracę w zakresie udostępniania źródeł oraz prowadzenia badań genealogicznych.