Spotkanie założycielskie

13 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie członków Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy. Dzień ten był efektem kilkumiesięcznej pracy nad celami organizacji, jej ideą, statutem i kodeksem etyki.

Polscy Profesjonalni Genealodzy to pierwsza tego typu organizacja w Polsce, która zrzesza firmy wykonujące poszukiwania genealogiczne. Obserwując bieżącą sytuację, doszliśmy do wniosku, że powstanie Stowarzyszenia jest niezbędne, by zapewnić fachowo świadczone usługi genealogiczne.

Cele Stowarzyszenia

Organizacja powstała na bazie wspólnych doświadczeń genealogów zawodowych, współpracujących ze sobą od dłuższego czasu. Polscy Profesjonalni Genealodzy to odpowiedź na potrzebę odnajdowania własnych korzeni na ziemiach związanych z Polską przez osoby, które poszukują profesjonalnej pomocy i uczciwej oferty.

Wśród pozostałych celów Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy zapisanych w Statucie wymienić można m.in.:

  1. Integracja zawodowa firm genealogicznych,
  2. Działanie na rzecz rozwoju profesjonalnej genealogii,
  3. Kształtowanie i rozwój zawodu genealoga, a także ochronę jego praw i podnoszenie rangi zawodu,
  4. Wypracowywanie norm etyki zawodowej,
  5. Upowszechnienie wiedzy o tematyce genealogicznej,
  6. Tworzenie systemu kształcenia w zakresie genealogii.

Kodeks Etyki

Wszyscy członkowie w swojej codziennej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi oraz biznesowymi zawartymi w Kodeksie Etyki Profesjonalnego Genealoga. Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie stale podnosili swoje kompetencje w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Podczas spotkania, które było I Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, został wybrany Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

Zarząd:

Prezes – Grzegorz Biłos

Wiceprezes – Michał J. Marciniak

Skarbnik – Joanna Lubierska-Lewandowska

Członek Zarządu – Aleksandra Kacprzak

Komisja Rewizyjna:

Lucjan Cichocki

Mariusz Michalak

Alan Jakman

Na stronie internetowej w zakładce O nas umieszczono Statut Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy oraz treść Kodeksu Etyki Profesjonalnego Genealoga.

Zapraszam także do kontaktu oraz obejrzenia galerii ze spotkania założycielskiego 🙂

 

Dodaj komentarz