Wspólne webinary we współpracy z amerykańskimi stowarzyszeniami

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zaprasza na cykl 12 webinarów organizowanych wraz z Polish American Foundation of Connecticut Polish Genealogical Society of America, które będą odbywały się w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Pierwszy wykład 9 stycznia 2021 roku.  Wśród prelegentów przeważają członkowie SPPG. Platformą wykładową będzie aplikacja ZOOM. W związku z tym, że inicjatywa kierowana jest głównie do odbiorców anglojęzycznych językiem wykładowym będzie angielski.

 

Zapraszamy!