Zarząd

Zarząd (kadencja I 2019-2022):

Prezes – Grzegorz Biłos

Wiceprezes – Michał J. Marciniak

Skarbnik – Joanna Lubierska-Lewandowska

Członek Zarządu – Aleksandra Kacprzak

Komisja Rewizyjna (kadencja I 2019-2022):

Lucjan Cichocki

Mariusz Michalak

Alan Jakman