STOWARZYSZENIE POLSCY PROFESJONALNI GENEALODZY

STOWARZYSZENIE POLSCY PROFESJONALNI GENEALODZY

O nas

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zrzesza firmy genealogiczne, które prowadzą poszukiwania na obecnych oraz historycznych terenach Polski. Organizacja powstała na bazie wspólnych doświadczeń genealogów zawodowych, współpracujących ze sobą od dłuższego czasu. Jest ona odpowiedzią na potrzebę odnajdowania własnych korzeni na ziemiach związanych z Polską przez osoby, które poszukują profesjonalnej pomocyuczciwej oferty i fachowo świadczonej usługi.

Wszyscy członkowie w swojej codziennej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi oraz biznesowymi zawartymi w Kodeksie Etyki Profesjonalnego Genealoga. Jest to jedyna tego typu organizacja w Polsce. Stowarzyszenie dokłada starań, by jego członkowie stale podnosili swoje kompetencje w zakresie prowadzenia poszukiwań genealogicznych oraz mieli możliwość wymiany doświadczeń.

Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy zostało powołane do życia w maju 2019 roku przez siedmiu zawodowych genealogów: Joannę Lubierską-Lewandowską, Aleksandrę Kacprzak, Grzegorza Biłosa, Lucjana Cichockiego, Alana Jakmana, Michała J. Marciniaka i Mariusza Michalaka.

SPPG patronem 6. Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych
W dniach 25-26 maja 2024 roku odbędą się 6. Środkowoeuropejskie Spotkania Genealogiczne, których patronem jest Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy / Polish Professional Genealogists Tegorocznym tematem...
Czytaj więcej "SPPG patronem 6. Środkowoeuropejskich Spotkań Genealogicznych"
Spotkanie członków SPPG
W dniach 25-28 kwietnia br. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy, w trakcie którego zorganizowano zwyczajne Walne Zebranie Członków. Spotkanie to było doskonałą...
Czytaj więcej "Spotkanie członków SPPG"
Nasi członkowie na RootsTech 2024 w Salt Lake City
29 lutego 2024 roku rozpoczęło się największe wydarzenie genealogiczne na świecie - RootsTech 2024, które odbywa się w Salt Lake City. Jest to impreza, łącząca...
Czytaj więcej "Nasi członkowie na RootsTech 2024 w Salt Lake City"

Jak dołączyć?

Kto może dołączyć?

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Polski, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie poszukiwań genealogicznych. Wymagana jest pisemna deklaracja i rekomendacja od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

W jaki sposób mogę dołączyć?

  1. Wypełnij pisemną deklarację członkowską.
  2. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Zarząd Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy.
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji, wnieś opłaty wpisową i składkę członkowską do Stowarzyszenia.

Kodeks etyki profesjonalnego genealoga

Kodeks etyki profesjonalnego genealoga zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania, których powinni przestrzegać zawodowi genealodzy. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy kształtowaniu właściwych relacji zawodowych genealogów zarówno w kontaktach z klientami jak również całym środowiskiem genealogicznym. Zebrane tutaj zapisy mają na celu wyznaczenie wysokich standardów etycznych, a przez to dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członków.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KAŻDEGO PROFESJONALNEGO GENEALOGA

  1. Postępuj zgodnie z obowiązującym prawem, przede wszystkim w zakresie praw autorskich, konsumenckich i ochrony danych osobowych.
  2. W każdej sytuacji odnoś się z szacunkiem do klientów, przestrzegaj umówionych terminów i wywiązuj się z danego słowa.
  3. Ofertę wykonywanych usług prezentuj w sposób przejrzysty, opierając się na indywidualnych ustaleniach z klientem.
  4. Badania opieraj w pierwszej kolejności o źródła bezpośrednie.
  5. Wyniki badań przedstawiaj w sposób czytelny, uporządkowany, z jasną argumentacją i odniesieniami do źródeł.
  6. Unikaj nadinterpretacji oraz celowego wyciągania błędnych wniosków z dostępnych źródeł.
  7. Nieustannie pracuj nad podnoszeniem własnych kwalifikacji poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności.
  8. Reklamuj swoje usługi w uczciwy i rzetelny sposób.
  9. Unikaj nieuczciwej konkurencji oraz konfliktu interesów.
  10. Postępuj w oparciu o zasady wzajemnego szacunku względem innych genealogów, pracowników archiwów oraz innych instytucji.
  11. Promuj dobre imię społeczności genealogicznej.
  12. Wspieraj inicjatywy chroniące źródła wykorzystywane do badań genealogicznych oraz umożliwiające powszechny dostęp do nich.
profesjonalni genealodzy

Kontakt


    Adres:

    Stowarzyszenie Polscy Profesjonalni Genealodzy
    ul. Spokojna 7 lok. 9
    01-044 Warszawa

    KRS 0000784308
    NIP 5223159303
    REGON 383302218

    Adres email:

    office (at) progenealogia.org

    Telefony kontaktowe:

    Grzegorz Biłos – Prezes: +48 602 201 786
    Michał J. Marciniak – Wiceprezes: +48 507 030 334