Kodeks etyki profesjonalnego genealoga

Kodeks etyki profesjonalnego genealoga zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania, których powinni przestrzegać zawodowi genealodzy. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy kształtowaniu właściwych relacji zawodowych genealogów zarówno w kontaktach z klientami jak również całym środowiskiem genealogicznym. Zebrane tutaj zapisy mają na celu wyznaczenie wysokich standardów etycznych, a przez to dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członków.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE KAŻDEGO PROFESJONALNEGO GENEALOGA

 1. Postępuj zgodnie z obowiązującym prawem, przede wszystkim w zakresie praw autorskich, konsumenckich i ochrony danych osobowych.
 2. W każdej sytuacji odnoś się z szacunkiem do klientów, przestrzegaj umówionych terminów i wywiązuj się z danego słowa.
 3. Ofertę wykonywanych usług prezentuj w sposób przejrzysty, opierając się na indywidualnych ustaleniach z klientem.
 4. Badania opieraj w pierwszej kolejności o źródła bezpośrednie.
 5. Wyniki badań przedstawiaj w sposób czytelny, uporządkowany, z jasną argumentacją i odniesieniami do źródeł.
 6. Unikaj nadinterpretacji oraz celowego wyciągania błędnych wniosków z dostępnych źródeł.
 7. Nieustannie pracuj nad podnoszeniem własnych kwalifikacji poprzez nabywanie wiedzy i umiejętności.
 8. Reklamuj swoje usługi w uczciwy i rzetelny sposób.
 9. Unikaj nieuczciwej konkurencji oraz konfliktu interesów.
 10. Postępuj w oparciu o zasady wzajemnego szacunku względem innych genealogów, pracowników archiwów oraz innych instytucji.
 11. Promuj dobre imię społeczności genealogicznej.
 12. Wspieraj inicjatywy chroniące źródła wykorzystywane do badań genealogicznych oraz umożliwiające powszechny dostęp do nich.
profesjonalni genealodzy