Spotkanie członków SPPG

W dniach 25-28 kwietnia br. odbył się wyjazd szkoleniowo-integracyjny Stowarzyszenia Polscy Profesjonalni Genealodzy, w trakcie którego zorganizowano zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Spotkanie to było doskonałą okazją do dokonania przeglądu dotychczasowych osiągnięć, podjęcia ważnych decyzji strategicznych dotyczących przyszłego kierunku rozwoju organizacji oraz do intensywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami. Wyjazd stanowił także czas na odpoczynek, dobrą zabawę i integrację członków stowarzyszenia, co miało na celu umocnienie wzajemnych relacji i wspieranie sieci profesjonalnych kontaktów wśród genealogów.